Illustraties

Huiskamerconcert, linosnede, 297x210mm