Illustraties

Ontbijten

Tafeltaferelen, linosnede, 420x297mm. Linosnede, digitaal ingekleurd